Dokumentation

Dokumentationen er et fokusområde, der er afgørende for de efterfølgende processer

 • indkøb
 • fremstilling
 • samling og rettelser
 • reparation og vedligehold

Kernekompetencer

 • samlingstegninger
 • komponenttegninger
  • gode stamdata
 • instruktioner på samlingstegninger
  • fremstillingsprocesser
  • grundindstillinger
 • PI-diagrammer
  • funktionsmæssig I/O-liste
 • funktionsspecifikationer
  • grundlag for plc-programmering

Mekaniske tegninger

Mekaniske tegninger​ dokumenteres med tilstrækkelig GPS-målsætning og beskrivende tekster således der opnås den tiltænkte kvalitet og dermed problemfri samling og drift af procesudstyret eller anlægget.

Kernekompetencer

 • forståelse for vigtigheden ​god dokumentation
 • tjekliste for hver enkelt tegning
  • sikrer ensartethed i dokumentationen
 • gode beskrivelser af:
  • fremstillingsprocesser
  • samlerækkefølger mv.
  • grundindstillinger

Mekaniske styklister

Styklisterne er baseret på gode data fra tegningerne, som er sikret igennem konstruktions-processen.​

De efterfølgende processer har et optimalt grundlag at arbejde ud fra.

Kernekompetencer

 • mere end 20 års erfaring med konstruktions- og fremstillingsprocesser af procesanlæg
 • stamdata under konstruktionsprocessen​
  • tjeklister sikrer ensartethed