Maskinkonstruktion nær Aalborg, Viborg og Randers

Maskinkonstruktion

Skal du have konstrueret en maskine til din virksomhed? Hos TBK Engineering kan vi hjælpe med konstruktionsfasen, med fokus på at få processen og dermed også produktet til at fungere optimalt. Vi befinder os nær Aalborg, Viborg og Randers. Vi har flere års erfaring med maskinkonstruktion, og vores dygtige team står klar til at hjælpe med din opgave.

Vores proces

I vores proces starter vi med at kigge på, hvad maskinen skal kunne. Det er ofte en URS (User Requirement Specification). Vi deltager også gerne i selve projektudviklingen, så vi på den måde får et dybere indblik i maskinens specifikation.
Herefter går vi i gang med et 3D layout, som skal godkendes, inden vi går videre med detaljering af 3D-modeller og herefter 2D tegninger. Styklisterne udarbejdes i den afsluttende del af konstruktionsfasen, der leveres på 2D tegningerne eller efter kundens ønsker.
På den måde skaber vi et godt produktionsgrundlag, så du får en maskine, der giver et godt grundlag for en god bundlinje.

CE-Mærkning

Vi arbejder altid med tanker på, at det vi laver, skal kunne CE-mærkes. Derudover hjælper vi også gerne med godkendelserne af maskinen. Det kan f.eks. være Factory Acceptance Test (FAT) og Site Acceptance Test (SAT)

Kontakt os omkring maskinkonstruktion

Har du spørgsmål til os eller måden, vi arbejder med maskinkonstruktion, er du altid velkommen til at kontakte os25 22 21 01 eller info@tbk-e.dk.

Maskinkoncept og layout

Tidlig fra produktudviklingen er det hensigtsmæssigt at tænke i Maskinkoncept og Layout​, således der dannes et stærkt grundlag for for det fremtidige produktionsanlæg.

Kernekompetencer/værktøjer

 • samarbejde med kunden omkring kravspecifikation
 • maskinkoncept ud fra kravspecifikation
 • skeletkonstruktion
  • effektiv Layoutstyring
  • placering af funktionsnødvendige aktuatorer og sensorer
  • funktionsbaseret I/O-Liste
   • tidlig igangsætning af El-konstruktion
   • tidlig igangsætning af PLC-Programmering

Process udvikling

Ved procesudvikling er det hensigtsmæssigt at være involveret tidligt i processen, således der skabes grundlag for en tankeproces omkring udfordringerne, hvorfor denne indledende del opfattes som en investering i et fremtidigt samarbejde.

Procesudvikling kan foregå i forbindelse med et produktudviklingsforløb, hvor det er optimalt at inddrage procesudvikleren tidligt i produktudviklingsforløbet​, således det sikres at produktet kan produceres til den ønskede kostpris og i tilstrækkelig mængde til at dække markedsbehovet.

Procesudvikling handler om at finde de gode og stabile løsninger, således der etableres grundlaget for en stabil produktion, med minimal spredning og dermed god kvalitet.

Aktiv deltagelse i indkøringsforløbet er en naturlig del af processen, for at sikre de optimale parametre er fundet.

Kernekompetencer/værktøjer

 • design af automatiske anlæg til:
  • plastfoliesammenføjning, skæring, stansning…
  • montage og samling af komponenter
 • design af automatiske anlæg med stepfremføring af foliebaner
 • design af automatiske anlæg med kontinuerlig fremføring
 • event facilitering
 • ide generering i samarbejde med procesejer
 • dybdegående kendskab til mekanik og fysik
 • evne til at tænke ind i processen
 • evne til at udtænke nye metoder
 • …generelt ingeniørarbejde med udgangspunkt i mekanikken og med et godt indgreb i og forståelse for styringen

Funktions specifikation

Skitsering og beregning af kritiske dele af processen er grundlæggende for en god konstruktionsproces, hvilket fastholdes i en Funktions Specifikation, som derfor er en naturlig del af dokumentationsgrundlaget.​

Det er ligeledes her sikkerhedsrisikovurderingen tages med i arbejdet for at danne grundlaget for CE-mærkningen.

Kernekompetencer/værktøjer

 • skitsering af funktioner
 • beregning af holdbarhed
 • I/O-Liste funktionsbaseret

Maskinkontruktion

Med udgangspunkt i Wireframe modellen er der styr på strukturen i anlægget, hvilket gør de efterfølgende processer lettere at håndtere.

Kernekompetencer/værktøjer

 • 3D Maskinkonstruktion
  • Solid Works
  • Inventor

Maskinsikkerhed og CE-Mærkning

Maskinsikkerhed er noget der skal tænkes ind i konstruktionen fra layout og hele vejen igennem designprocessen​, hvilket let kan være en udfordring, når man har fokus på at løse det primære omkring produktionsprocessen. 

Vi udfører gerne sikkerhedsrisikovurderinger på Layout~ og tidlig designniveau, således der sikres en konstruktion der er lettest muligt at CE-Mærke og dermed undgåelse af dyre og komplicerede mekaniske afskærmninger med tilhørende lågekontakter.

Ring gerne og forhør nærmere.

Kernekompetencer/værktøjer

 • mange års erfaring med og god indlevelse i maskintekniske løsninger under hensyntagen til sikkerhedsrisici
 • god erfaring med løbende risikovurdering under konstruktionsforløbet
 • kendskab til lovkomplekset og standarder
 • sikker styring af hele forløbet frem til gennemført CE-Mærkning

Designreview

Design review er en vanskelig diciplin, der kræver stor indsigt i procesudstyret samt evnen til at skabe en åben og ærlig diskussion, med respekt for det enkelte individ.

Designreviews​ er nødvendige fordi vi som mennesker begår fejl og de fejl der måtte være er naturligvis vigtigt at finde så tidligt som muligt i processen fra produkt-ide til færdig produktionsudstyr. Jo tidligere, des bedre!

Der er oparbejdet mange års erfaring med denne proces i firmaet, hvorfor vi gerne hører nærmere, for en snak om en aktuel  udfordring.

Kernekompetencer/værktøjer

 • facilitering af Design review
 • åben evaluering af designforslag

Maskindokumentation

Beskrivende ​dokumentation kan være meget værd, når man står med tegningen ude på værkstedgulvet.

Vi har god erfaring med beskrivende tekster på samlingstegninger og er derfor ikke tilbageholdende med at videregive informationer til operatører og faglærte den vej igennem.

Generelt sikring af veldokumenteret maskine er noget vi kærer os om.

Ring eller skrive for en nærmere snak.

Kernekompetencer/værktøjer​

 • opdaterede Funktions Specifikationer – løbende
 • veldokumenterede samlingstegninger
 • GPS-tolerancesætning på specialdele med henblik på velfungerende mekanik
 • fokus på gode styklister via gode stamdata