Mechanical Lead Management

Styring af mekanisk konstruktion i større projekter er afgørende for at opnå en ensartet dokumentationskvalitet

Kernekompetencer

  • flow- og PI-diagrammer for procesillustration
  • 3D Skeletkonstruktion
  • koordinering af detailkonstruktion imellem konstruktører
  • evne til overblik over større konstruktioner​

Sikre sammenhænegende maskinkonstruktion

For at opnå et godt og ensartet resultat i konstruktionsmaterialet, er det afgørende med gode retningslinier for hvordan konstruktionen udføres.​

Der sikres en godforståelse for helheden, således den enkelte konstruktør kan se den rette sammenhæng med delkonstruktionen og veldefinerede snitflader.

Kernekompetencer

  • grundspecifikation
  • flowchart og pi-diagrammer
  • funktionsbeskrivelser
  • funktionsbaseret I/O-liste
  • 3D skeletkonstruktion
  • koordinering af delkonstruktioner​