Procesoptimering nær Aalborg og Viborg

Procesoptimering

Har du en maskine, der ikke giver de ønskede resultater? Hos TBK Engineering tilbyder vi procesoptimering, hvor vi indhenter data og optimerer processen ud fra vores dataopsamling. Vi befinder os tæt på Aalborg, Viborg og Randers.

Hvordan fungerer det?

Vi arbejder med databaseret procesoptimering. Vi arbejder efter den systematisk six-sigma DMAIC-model, der står for Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Det er altså en meget systematisk tilgang, hvor vi gør brug af forskellige analysemetoder og -værktøjer for at kunne
optimere processen. Vi gætter aldrig, men bruger i stedet data til at kigge på, hvor fejlen ligger.
Det ses ofte at det resulterer i en 50% forøgelse af output – og ofte mere. Derfor er ofte rigtig god økonomi i at gennemføre en procesoptimering.

Hvad kigger vi på?

Der er to primære ting, vi normalt kan justere på. Det er hastigheden og Mean Time Between Failure (MTBF). MTBF er gennemsnitstiden mellem nedbrud, hvor maskinen ikke arbejder.
Her kigger vi f.eks. på, hvad den optimale hastighed for processen ville være. Når vi er færdige med at optimere, vil vi som en del af aftalen som hovedregel kontrollere, at processen er holdbar og vedvarende med de ændringer, der bliver lavet. Vi vejleder også om, hvordan i holder fast i de nye resultater.

Har du spørgsmål omkring procesoptimering?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller opgaver, vi skal kigge på. Du kan
kontakte os på telefon: 25 22 21 01 eller mail: info@tbk-e.dk.

Lean Six Sigma

Lean metoden baserer sig på en grundig procesgennemgang, der primært identificerer de værdiskabende processer med mulighed for at fjerne ikke værdiskabende processer. 

​Six Sigma procesoptimerings-metoden baserer sig på data fra processen, som sikrer at grundlaget for procesoptimering er helt i top.

Procesoptimeringen baserer sig på ændring af flere input (x-faktorer) samtidigt for dermed at komme hurtigere frem til de optimale procesværdier.

​Værktøjet er effektivt og giver oftest mærkbare forbedringer, med både højere output og bedre styr på kvaliteten.

Kernekompetencer

 • procesanalyse i samarbejde med procesejer
 • dataopsamling i Excel i samarbejde med PLC-programmør
 • databehandling og analyse i SAS-JMP
 • procesindkøring​ med optimerede værdier
 • implementering af procesforbederinger

Define

Ved procesoptimeringsprojekter tages der udgangspunkt Six Sigma Modellen DMAIC (Define, measure, Analyse, Implement, Control) der er en struktureret fremgangsmåde, der sikrer bedst mulig resultat med databaseret analyse af de eksisterende forhold i processen.​

Under Define fasen skal processen således defineres præcist, således den proces der skal analyseres. er klart defineret og dermed også afgrænset.

Kernekompetencer/værktøjer

 • værdistrømsanalyse
 • SIPOC-diagram
 • flowchart
 • affinitetsdiagram
 • ​proces kortlægning (Mapping)
 • fremtidig Stadie (ønsket~)
 • RACI-skema
 • kundens udtrykte behov

Measure

For at kunne optimere en proces er det nødvendigt med data fra processen, hvor de datapunkter der er defineret under “Define” fasen opsamles under “Measure” fasen.

Under denne fase vil man typisk variere i input variable der er defineret som væsentlige under “Define” fasen, for på den måde at måle på systemets reaktion på disse ændringers f(x)=y sammenhænge.

Specialkompetencer/værkøjer

 • sikre målemetoden
 • kalibrering af måleudstyr
 • tolerancekædeanalyse​

Analyse

Der gennemføres Design of Experiment, hvor procesindstillingerne varieres for at observere og registrere processens output variable.

Data fra procesvariationerne  opsamles og analyseres med henblik på at finde de optimale procesindstillinger, hvilket foretages i et PC-baseret dataanalyse værktøj.

​​Specialkompetencer/værktøjer

 • DoE Design
 • SAS/JMP
 • Multi regressionsanalyse
  • analysen af et system med mange input (x) og mange output (y)
 • tolerancekædeanalyse

Improve

De fundne resultater under “Analyse” fasen testes af med DoE Verification, hvor de optimale indstillinger (x-værdier) efterprøves og sikres at disse genererer de optimale resultater eller output (y-værdier).​

​Specialkompetencer/værktøjer

 • DoE Verification
 • SAS/JMP

Control

Efter optimeringerne er gennemført, skal det sikres at forbedringerne fastholdes.

Det sker ofte at procesparametre justeres tilbage til tidligere velkendte værdier på grund af vanens magt​. Derfor skal der indføres kontrol-procedurer der sikrer at de optimale indstillinger fastholdes i processen.

​Specialkompetencer/værktøjer

 • SPC-kort
 • beregning af spredning, PpK
 • proaktiv tilgang
  • ​forslag til fremtidige forbedringsforslag
  • sikre at nye forbedringstiltag håndteres i forlængelse af netop fundne tiltag