Procesudvikling

Ved procesudvikling er det hensigtsmæssigt at være involveret tidligt i processen

Således skabes der grundlag for en tankeproces omkring udfordringerne, hvorfor denne indledende del opfattes som en investering i et fremtidigt samarbejde

Procesudvikling kan foregå i forbindelse med et produktudviklingsforløb, hvor det er optimalt at inddrage procesudvikleren tidligt i produktudviklingsforløbet​, således det sikres at produktet kan produceres til den ønskede kostpris og i tilstrækkelig mængde til at dække markedsbehovet.

Procesudvikling handler om at finde de gode og stabile løsninger, således der etableres grundlaget for en stabil produktion, med minimal spredning og dermed god kvalitet.

Aktiv deltagelse i indkøringsforløbet er en naturlig del af processen, for at sikre de optimale parametre er fundet

Kernekompetencer

 • layoutdiagrammer for procesrækkefølge
 • PI-diagram for illustration af sensorer og aktuatorer
 • 3D skeletkonstruktion for god struktur
 • 3D Konstruktion generelt (SolidWorks, Inventor)
 • funktionsbeskrivelser parallelt med konstruktion
 • support ved fremstilling
 • hurtig opstart af el og plc-programmering muligt
 • indkøring af processen
  • afsøgning af de optimale parametre
  • udarbejdelse af produktionsgrundlag

Samarbejde mellem procesejer og procesudvikler

Det er afgørende for et succesfuldt udviklingsforløb at der etableres et solidt samarbejde med procesejer​en, der er den der har det mest indgående kendskab til processen, og derfor også den der har den mest pålidelige fornemmelse for hvad der virker i praksis.

Et solidt datagrundlag er stadig den bedste forudsætning for et optimalt resultat, men parameterindstillingen kan godt være en meget vanskelig opgave uden denne fornemmelse for hvad der virker.

Kernekompetencer

 • hurtig tilegnelse af de indgående fysiske​ forhold
 • flowchart og pi-diagrammer til beskrivelse af procesforløb
 • kombineret praktisk og teoretisk tilgang
 • stærke Six Sigma værktøjer til databehandling
 • analytisk tilgang
 • medvirkende/koordinerende ved procesindkøring
 • dokumentation der sikrer let anvendelse af de fundne parametree

Six sigma værktøjet

Six Sigma procesoptimerings-metoden baserer sig på data fra processen, som sikrer at grundlaget for procesoptimering er helt i top.

Procesoptimeringen baserer sig på ændring af flere input (x-faktorer) samtidigt for dermed at komme hurtigere frem til de optimale procesværdier.

Værktøjet er effektivt og giver oftest mærkbare forbedringer, med både højere output og bedre styr på kvaliteten.

​Kernekompetencer​

 • procesanalyse i samarbejde med procesejer
 • dataopsamling i Excel i samarbejde med plc-programmør
 • databehandling og analyse i sas-jmp
 • procesindkøring​ med optimerede værdier
 • implementering af procesforbederinger