Webcontrol

Kontinuerligt kørende maskiner er et speciale, der er oparbejdet flere specielle kompetencer indenfor igennem de seneste års arbejde med denne maskintype

Der kan arbejdes med fleksible materialer som plastfolier der varmepåvirkes og deraf varierende fysiske egenskaber med krav om varierende banespænding igennem igennem procesanlægget.

Der kan naturligvis også arbejdes med stivere materialer som papir hvor der kan opnås større præcision.

Ring eller skriv gerne og forhør nærmere.

​Kernekompetencer/værktøjer

 • styring af banespænding
 • funktion af og effekt af NIP-drev
 • design af kanstyring
 • funktionsspecifikation med beskrivelse:
  • PID-Reguleringsalgoritme af:
   • banespænding og banens kantstyring
   • værktøjspositioner (x,y)
 • styring af indkøringsforløb

​Film Foil Paper Converting

Vi har specielle kompetencer indenfor kontinuerligt kørende maskiner​ til konvertering af plastfilm og folier samt papir, hvor der er fokus på banespænding, kanstyring og styring af værktøjer. 

Kernekompetencer/værktøjer​

 • banestyringsalgoritme
  • automatisk tilpasning til materialeegenskaber
  • banespændingskontrol (x-retning)
  • værktøjspositionering, dynamisk (x,y)
  • kantstyring af banen (y-retning)

Support og forbedninger til eksisterende maskiner

Eksisterende udstyr der ønskes opgraderet med nye processer eller blot forbedret kan være en mulighed hvis der eksisterer mulighed for programmering i eksisterende styring.​

Kernekompetencer/værktøjer​

 • erfaring med generelle principper omkring banestyring
 • indgående kendskab​ til styring af roterende værktøjer (x,y)

Konstruktion og implementering af nye processer

Nye processer der implementeres på eksisterende maskiner kan let være en oplagt mulighed for fremstilling af vareprøver til testformål.​

Kernekompetencer/værktøjer​

 • indgående kendskab banestyring og dertil hørende værktøjer​

​Algoritmer til baneregulering

Udarbejdelse af algoritmer for regulering af banestyring til direkte implementering i PLC-Programmet.​

Kernekompetencer/værktøjer

 • ​god erfaring med udarbejdelse af algoritmer til banestyring indeholdende PID-regulering.​
 • fuldt dokumenteret i MS Word